Over de VLHT

De VLHT is dé vereniging voor laboratoriumhoudende tandtechnici. De VLHT biedt haar leden veel ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, functiewaardering, leerlingstelsel, veiligheid, kostprijscalculatie en nog veel meer zaken. Daarnaast is er binnen de VLHT een schat aan andere informatie, waarmee de VLHT haar leden in de dagelijkse praktijk kan bijstaan.

De VLHT is ook de belangenbehartiger van haar leden, die overlegt en onderhandelt met ministeries, de KNMT, ziektekostenverzekeraars, onderwijs, vakbonden, en andere stakeholders. Ook werkt de VLHT hard aan het imago van de tandtechniek en van de aangesloten leden door de introductie van de gebitswijzer en de ontwikkeling van kwaliteitsnormen.

Steeds meer verenigingen bieden hun leden ook diensten aan, waarmee ze hun contributie letterlijk geheel of gedeeltelijk kunnen terugverdienen. Ook de VLHT werkt hard aan een dienstenpakket, zoals collectiviteitskortingen, aan- en verkoop van gebruikte apparatuur en (hulp bij) risico-inventarisatie en -evaluatie. De VLHT heeft ook aantrekkelijke en praktische afspraken gemaakt met BHV.NL over bedrijfshulpverlening. Daarnaast kunnen de leden gebruik maken van de diensten van MKB Nederland.

De VLHT is een brancheorganisatie met een rijk verleden (sinds 1931!), een goede financiële positie, een toegewijd bestuur, ervaren commissieleden en een deskundig en betrokken secretariaat!