Protheses

Wie geen, of bijna geen, eigen tanden meer heeft, komt in aanmerking voor een prothese. We spreken van een volledige gebitsprothese (kunstgebit), of een partiële (gedeeltelijke) prothese. Er zijn verschillende soorten partiële protheses: een kunstharsplaatje, een frame-prothese met haakjes en een frame met verankering. Een kunstharsplaatje is in feite een tijdelijke oplossing na het trekken van een aantal tanden. Een volledige of een partiële prothese kun je uit de mond nemen, ze zit niet vast.